Αριθμόλεξο Α’ Λυκείου

Πρόγραμμα καθημερινής μελέτης

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

 • Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

  • Αρχαία
  • Έκθεση - Λογοτεχνία
  • Ιστορία
  • Πολιτική Παιδεία
  • Άλγεβρα
  • Γεωμετρία
  • Φυσική
  • Χημεία
  • Βιολογία
  • 2,5 ώρες μελέτης ανά ημέρα

Ενισχυτικά προγράμματα

Αρχαία
(3 ώρες την εβδομάδα)

Έκθεση
(2 ώρες την εβδομάδα)

Άλγεβρα
(3 ώρες την εβδομάδα)

Γεωμετρία
(1,5 ώρα την εβδομάδα)

Φυσική
(2 ώρες την εβδομάδα)

Χημεία
(1,5 ώρα την εβδομάδα)

…και επιπλέον

 • Παρέχεται δωρεάν  έντυπο  εκπαιδευτικό υλικό σε όλους τους μαθητές μας.
 • Υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού διαφορετικών μαθημάτων και διαμόρφωση προσωπικού προγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών.