Αριθμόλεξο Γυμνάσιο

Καθημερινή μελέτη όλων των μαθημάτων

ΤΑΞΗ Α’

 • ΤΑΞΗ Α’

  • Αρχαία
  • Νεοελ. Γλώσσα
  • Οδύσσεια
  • Λογοτεχνία
  • Ιστορία
  • Μαθηματικά
  • Φυσική
  • Βιολογία
  • Γεωγραφία
  • Θρησκευτικά
  • Οικιακή Οικονομία
  • 2,5 ώρες μελέτης ανά ημέρα

ΤΑΞΗ Β’

 • ΤΑΞΗ Β’

  • Αρχαία
  • Νεοελ. Γλώσσα
  • Ιλιάδα
  • Λογοτεχνία
  • Ιστορία
  • Μαθηματικά
  • Φυσική
  • Χημεία
  • Βιολογία
  • Γεωγραφία
  • Θρησκευτικά
  • 2,5 ώρες μελέτης ανά ημέρα

ΤΑΞΗ Γ’

 • ΤΑΞΗ Γ’

  • Αρχαία
  • Νεοελ. Γλώσσα
  • Ελένη
  • Λογοτεχνία
  • Ιστορία
  • Μαθηματικά
  • Φυσική
  • Χημεία
  • Βιολογία
  • Θρησκευτικά
  • Κ.Π.Α
  • 2,5 ώρες μελέτης ανά ημέρα

Εναλλακτικό πρόγραμμα καθημερινής μελέτης στα εξεταζόμενα μαθήματα του Γυμνασίου (2ώρες/ημέρα)

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Οδύσσεια, Ιλιάδα, Ελένη), Ιστορία, Μαθηματικά, Φυσική, Βιολογία.

Ενισχυτικά προγράμματα

Ενίσχυση στα Αρχαία
(2/3 ώρες την εβδομάδα)

Εξάσκηση στη γραμματική και στους συντακτικούς κανόνες κάθε τάξης, κατανόηση της μετάφρασης, των λεξιλογικών και ετυμολογικών πινάκων. Παρέχονται σημειώσεις και πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό με επιπλέον ασκήσεις, συχνές επαναλήψεις και κάλυψη κενών.

Ενίσχυση στα Μαθηματικά
(3 ώρες την εβδομάδα)

Έμφαση στην κατανόηση των μαθηματικών εννοιών και την ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης, εξάσκηση στην επίλυση ασκήσεων και προβλημάτων. Παρέχονται σημειώσεις και πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό με επιπλέον ασκήσεις, συχνές επαναλήψεις και κάλυψη κενών.

Ενίσχυση στη Νεοελληνική Γλώσσα
(2 ώρες την εβδομάδα)

Έμφαση στην παραγωγή γραπτού λόγου και στην κατανόηση κειμένων, εξάσκηση στη γραμματική και τους συντακτικούς κανόνες κάθε τάξης. Παρέχονται σημειώσεις και πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό με επιπλέον ασκήσεις, συχνές επαναλήψεις και κάλυψη κενών.

Ενίσχυση στη Φυσική
(1 ώρα την εβδομάδα)

Έμφαση στην κατανόηση της θεωρίας και των φυσικών φαινομένων, εξάσκηση στην επίλυση ασκήσεων. Παρέχονται σημειώσεις και πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό με επιπλέον ασκήσεις, συχνές επαναλήψεις και κάλυψη κενών.

…και επιπλέον

 • Ενίσχυση σε όλα τα Θεωρητικά Μαθήματα ή σε επιλεγμένα
 • Ενίσχυση σε όλα τα Θετικά Μαθήματα ή σε επιλεγμένα
 • Υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού διαφορετικών μαθημάτων και διαμόρφωση προσωπικού προγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών.

Προετοιμασία για εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια

 • Κατανόηση κειμένων ελληνικής γλώσσας – 2 ώρες/ εβδομάδα
 • Μαθηματικά – 2 ώρες/ εβδομάδα