Αριθμόλεξο Δημοτικό

Καθημερινή μελέτη όλων των μαθημάτων

ΤΑΞΕΙΣ Α' & Β'

 • ΤΑΞΕΙΣ Α’ & Β’

  • Γλώσσα-Ανθολόγιο
  • Μαθηματικά
  • Μελέτη Περιβάλλοντος
  • Τ.Π.Ε.
  • Αγγλικά
  • 1 – 1,5 ώρα μελέτης ανά ημέρα

ΤΑΞΕΙΣ Γ' & Δ'

 • ΤΑΞΕΙΣ Γ’ & Δ’

  • Γλώσσα-Ανθολόγιο
  • Μαθηματικά
  • Μελέτη Περιβάλλοντος
  • Ιστορία
  • Θρησκευτικά
  • Τ.Π.Ε.
  • Αγγλικά
  • 1,5 – 2 ώρες μελέτης ανά ημέρα

ΤΑΞΕΙΣ Ε' & ΣΤ'

 • ΤΑΞΕΙΣ Ε’ & ΣΤ’

  • Γλώσσα-Ανθολόγιο
  • Μαθηματικά
  • Ιστορία
  • Θρησκευτικά
  • Γεωγραφία
  • Φυσικά
  • Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή
  • Τ.Π.Ε.
  • Αγγλικά
  • 2 - 2,5 ώρες μελέτης ανά ημέρα

Εναλλακτικό πρόγραμμα καθημερινής μελέτης στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά (1,5 ώρα/ημέρα)

Ενισχυτικά Προγράμματα

Ενίσχυση στη γλώσσα
(2 ώρες την εβδομάδα)

Έμφαση στην ανάπτυξη της έκφρασης και του γραπτού λόγου, εξάσκηση στην ορθογραφία, στη γραμματική και στους συντακτικούς κανόνες.

Ενίσχυση στα μαθηματικά
(2 ώρες την εβδομάδα)

Εξάσκηση στις αριθμητικές πράξεις, κατανόηση και επίλυση προβλημάτων και έμφαση στην ανάπτυξη της μαθηματικής λογικής.

…και επιπλέον

 • Υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού διαφορετικών μαθημάτων και διαμόρφωση προσωπικού προγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών.

Προετοιμασία για εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια

 • Κατανόηση κειμένων ελληνικής γλώσσας – 2 ώρες/ εβδομάδα
 • Μαθηματικά – 2 ώρες/ εβδομάδα