Αριθμόλεξο Η φιλοσοφία μας

Φιλοσοφία

Το κέντρο μελέτης “Αριθμόλεξο” έρχεται να καλύψει τις σημερινές ανάγκες και τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου. Προτείνουμε έναν εναλλακτικό τρόπο εξατομικευμένης μάθησης μέσα από την οποία ο μαθητής:

  • θα αποκτήσει στρατηγικές μελέτης για αποτελεσματικό διάβασμα, κατανόηση και αφομοίωση των μαθημάτων του
  • θα αναπτύξει την προσωπική πρωτοβουλία και την κριτική σκέψη
  • θα αναδείξει τις ικανότητές του και θα ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του
  • θα αποκτήσει τις σωστές βάσεις για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Γυμνασίου και του Νέου Λυκείου
  • θα έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο, ώστε να τον αξιοποιήσει με ποιοτικό και δημιουργικό τρόπο

Μέλημά μας είναι η βελτίωση και η επιτυχία κάθε μας μαθητή ξεχωριστά και για το λόγο αυτό δημιουργούμε αυστηρά ολιγομελείς ομάδες μαθητών.

Γνωρίστε μας καλύτερα…

Συμβολή του Εκπαιδευτικού

Ο καθηγητής εξηγεί το μάθημα, βοηθάει τον μαθητή στην κατανόηση και εμπέδωσή του, συζητά και λύνει τις απορίες του και, τέλος, ελέγχει αν το έμαθε και έλυσε σωστά τις ασκήσεις. Επίσης, προσφέρει επιπλέον υλικό, πέραν του σχολικού βιβλίου, για εμβάθυνση στη νέα γνώση.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο να μάθει ο μαθητής να σκέφτεται, να οργανώνει το διάβασμά του και να αποκτήσει συνήθειες και πρακτικές μελέτης που θα φανούν χρήσιμες σε όλη τη μαθητική του πορεία.

Συνεργασία με γονείς

Επενδύουμε και δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην επικοινωνία και τη συνεργασία με τους γονείς με στόχο τη βέλτιστη πρόοδο των μαθητών μας. Η επικοινωνία μαζί τους είναι καθημερινή, διαρκής και άμεση χωρίς να απαιτείται προγραμματισμένη συνάντηση.