Αριθμόλεξο Κανονισμός Λειτουργίας

Το κείμενο που ακολουθεί φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα συμβόλαιο ποιότητας για τη βέλτιστη και ομαλή λειτουργία του κέντρου μελέτης “Αριθμόλεξο” και τη διατήρηση μιας επιτυχούς συνεργασίας.

 

Φοίτηση

 • Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται εγκαίρως στον χώρο του κέντρου μελέτης ακολουθώντας το ατομικό ωράριο που έχουν επιλέξει.
 • Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης κρίνεται σκόπιμη η ενημέρωση του κέντρου μελέτης, διαφορετικά ο γονέας-κηδεμόνας θα ενημερώνεται τηλεφωνικά για την απουσία του μαθητή.
 • Οι μαθητές πρέπει ανελλιπώς να φέρνουν μαζί τους τα βιβλία και τετράδια για τα μαθήματα της επόμενης μέρας, τυχόν φυλλάδια που τους έχουν δοθεί από το σχολείο, και οπωσδήποτε να γνωρίζουν τι έχουν να μελετήσουν.

sep-double-yellow

Θέματα Συμπεριφοράς

 • Οι μαθητές κατά τη παραμονή τους είτε στον χώρο του κέντρου μελέτης είτε στους κοινόχρηστους χώρους, οφείλουν να έχουν ευπρεπή συμπεριφορά, να μην προκαλούν φθορές, να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να τους διατηρούν καθαρούς.
 • Το κάπνισμα απαγορεύεται ρητά σε όλους τους χώρους.
 • Τα κινητά τηλέφωνα των μαθητών πρέπει να είναι στη σίγαση όσο παρευρίσκονται στο χώρο. Αν ο γονέας – κηδεμόνας επιθυμεί να επικοινωνήσει με το παιδί του, μπορεί να καλέσει στο σταθερό τηλέφωνο του κέντρου μελέτης.
 • Ο μαθητής αποχωρεί από το κέντρο μελέτης με το πέρας του ωραρίου που έχει επιλέξει. Σε περίπτωση που πρέπει να αποχωρήσει νωρίτερα θεωρείται σκόπιμη η τηλεφωνική ενημέρωση του γονέα-κηδεμόνα.

sep-double-yellow

Αργίες

 • Οι ημέρες αργίας του κέντρου μελέτης συμπίπτουν με εκείνες των δημόσιων σχολείων.

sep-double-yellow

Ενημέρωση Γονέων-Κηδεμόνων

 • Η ενημέρωση των γονέων σχετικά με τα θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική πορεία αλλά και τη συνολική παιδαγωγική στάση των μαθητών επιθυμείται να είναι συνεχής, είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας είτε δια ζώσης, οποιαδήποτε μέρα και ώρα λειτουργίας του κέντρου μελέτης.

sep-double-yellow

Δίδακτρα

 • Κατά την εγγραφή στο κέντρο μελέτης θα δίδεται σε κάθε μαθητή μια ατομική καρτέλα διδάκτρων. Τα μηνιαία δίδακτρα προσαρμόζονται ανάλογα με την τάξη και τον κύκλο των μαθημάτων που έχει επιλέξει κάθε μαθητής.
 • Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται μεταξύ 1ης και 10ης κάθε μήνα. Σε περίπτωση που κάποιος σοβαρός λόγος εμποδίζει την έγκαιρη καταβολή των διδάκτρων, ο γονέας-κηδεμόνας υποχρεούται να ενημερώσει τη διεύθυνση και να ορίσει μαζί της την ημερομηνία καταβολής τους.
 • Ο μαθητής που εγγράφεται στο κέντρο μελέτης μέχρι και τη 10η ημέρα του μήνα, πληρώνει το ακέραιο ποσό των διδάκτρων. Ο μαθητής πληρώνει τα 2/3 του ποσού αυτού, εφόσον εγγραφεί μεταξύ 11ης και 20ης του μήνα και το 1/3 του ποσού αυτού, εφόσον εγγραφεί μετά την 20η του μήνα.
 • Οι μήνες των διακοπών Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς και Πάσχα καταβάλλονται στο ακέραιο.
 • Το ακριβές ποσό των διδάκτρων του Ιουνίου εξαρτάται από το πέρας της σχολικής χρονιάς και τη λήξη της εξεταστικής περιόδου, όπως ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας.
 • Η διεύθυνση θα διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της συνεργασίας με γονείς που έχουν οφειλές από προηγούμενους μήνες.

Save