Αριθμόλεξο Σύστημα Μελέτης

Καθημερινή Προετοιμασία

Κάθε μαθητής μελετά και προετοιμάζει τα μαθήματα της επόμενης ημέρας με την επίβλεψη και καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτικών. Ακολουθεί ένα ατομικό πλάνο μελέτης, σύμφωνα με τις γνωστικές του ανάγκες και το δικό του ρυθμό μάθησης.

Η μελέτη υποστηρίζεται από πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό, σημειώσεις σε όλα τα μαθήματα και επαναληπτικές ασκήσεις, που παρέχονται δωρεάν. Η προετοιμασία των διαγωνισμάτων ενισχύεται με τεστ προσομοίωσης εξετάσεων.

Σύστημα Μελέτης - Αριθμόλεξο

Ενισχυτικά προγράμματα

Οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα της επιλογής τους, σύμφωνα με τις προσωπικές τους μαθησιακές ανάγκες, με στόχο την κάλυψη κενών, την ενίσχυση και την ενδυνάμωσή τους.

Ακολουθούν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας που υποστηρίζεται από πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό, σημειώσεις και επαναληπτικές ασκήσεις.

Σύστημα Μελέτης - Μαθησιακές Δυσκολίες - Αριθμόλεξο

Μαθησιακές Δυσκολίες

Για τους μαθητές μας ακολουθείται ενισχυτική-υποστηρικτική και εξατομικευμένη διδασκαλία, προσαρμοσμένη στη γνωστική αντίληψη και στο ρυθμό μάθησής τους.

Εξηγούμε το μάθημα, υπογραμμίζουμε τις σπουδαιότερες έννοιες και με στοχευμένες ερωτήσεις επαληθεύουμε τις γνώσεις τους. Επιβραβεύουμε και ενθαρρύνουμε τις προσπάθειές τους.

Παρέχονται ειδικά διαμορφωμένες σημειώσεις και ασκήσεις με στόχο την καλύτερη οργάνωση της μελέτης τους.

Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην οργάνωση του χρόνου μελέτης, μέσα από ατομικά χρονοδιαγράμματα που καθορίζουμε μαζί με τους μαθητές, αλλά και του χώρου μελέτης που είναι κατάλληλα διαμορφωμένος χωρίς στοιχεία που να διασπούν την προσοχή του.

Σύστημα Μελέτης - Αριθμόλεξο

Μαθησιακά Κενά

Μέσα από ένα εξατομικευμένο σύστημα μελέτης ο καθηγητής εντοπίζει αμέσως τυχόν κενά του μαθητή και προσαρμόζει κατάλληλα τη διδασκαλία και τη μελέτη, με στόχο την άμεση κάλυψή τους και την ανάκτηση του χαμένου εδάφους.

Σύστημα Μελέτης - Αριθμόλεξο

Εξετάσεις Γυμνασίου-Λυκείου

Η προετοιμασία των διαγωνισμάτων ενισχύεται με επαναληπτικές ασκήσεις και τεστ προσομοίωσης εξετάσεων.

Τις περιόδους των διαγωνισμάτων τετραμήνου και των επαναληπτικών εξετάσεων Ιουνίου οι ώρες μελέτης ενδέχεται να αυξηθούν ανάλογα με τις ανάγκες κάθε μαθητή, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Σύστημα Μελέτης - Αριθμόλεξο

Μελέτη χωρίς άσκοπες διακοπές

Είναι σημαντικό οι μαθητές να βρουν ρυθμό στην μελέτη τους χωρίς άσκοπα διαλείμματα. Για το λόγο αυτό η μελέτη γίνεται κανονικά ακόμα και τις ημέρες που τα σχολεία έχουν σχολική εορτή, εκδρομή, συνέλευση ή απεργία.

Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να επαναλαμβάνουν τις βασικές έννοιες στα κυριότερα μαθήματα, να εξασκούνται σε επιπλέον ασκήσεις  ή να καλύψουν τυχόν προηγούμενα κενά.